Bostadsvrålet 2021

Bostadsvrålet 2021
digitalt
9-10 oktober

Rätten till ett värdigt hem – en annan bostadspolitik är möjlig

Daria Bogdanska
Illustratör Daria Bogdanska


Hej alla kämpar i ideella föreningar, nätverk, hyresrättsaktivister, bostadsforskare och gräsrotsrörelser!

Priserna på bostadsrätter och villor bara ökar. Samtidigt flåsar marknadshyrorna oss i nacken, och renovräkningar & utförsäljningar av hyresrätter bara fortsätter. Vi måste fortsätta organisera oss! 

I år blir Bostadsvrålet digitalt, med och för oss som tröttnat på dagens skeva och allt mer orättvisa bostadsmarknad, och som vill vara med och vråla för allas vår rätt att bo. 

PROGRAM

Lördag 9 oktober

10.00 Välkomna till Bostadsvrålet
Varmt välkomna till Bostadsvrålet 2021, det åttonde i ordningen, som har temat Rätten till ett värdigt hem – en annan bostadspolitik är möjlig.
Bostadsvrålet är en nationell och bred folkrörelse som sedan 2013 kämpat för allas rätt till en god, värdig och överkomlig bostad.
Vi i planeringsgruppen är stolta över det intressanta och högst aktuella program av hyresrättsinnehavare, aktivister och bostadsforskare som kommer att rulla ut här under den kommande helgen. Enjoy!

/Planeringsgruppen: Britta Brus, Javiera Cifuentes, Lisa Palmér, Mahasti Hashemieh, Niklas Rutgersson, Peggy Jönsson, Vanda Kehr & Åse Richard

Arrangörer: ABF Sörmland, Alla Ska Kunna Bo Kvar, Hållbar Levande Stad, Allt Åt Alla, Kvinnors Byggforum.

10.05-10.35 Lägesfaktorn, Segregation och bostadspolitiska målet.
Alla Ska Kunna Bo Kvar
Mahasti Hashemieh

10.45-11.20 Bostadskamp förr och nu (panel)
Alla Ska Kunna Bo Kvar
Ilhan Kellecioglu, Elin Gauffin, Hannes Rolf
Samtalsledare Mahasti Hashemieh

11.30-12.00 Bostadskamp förr och nu, fortsättning (panel och publikfrågor)
Alla Ska Kunna Bo Kvar
Ilhan Kellecioglu, Elin Gauffin, Hannes Rolf
Samtalsledare Mahasti Hashemieh

12.00-12.00 LUNCHPAUS

13.00-13.45 Renovräkt av Allmännyttan? (panel)
Alla Ska Kunna Bo Kvar
Med renovräkning menas att hyran höjs kraftigt i samband med renovering, så att den som bor i lägenheten inte har råd att bo kvar. Sedan 2013 har över 300.000 lägenheter gått igenom någon form av upprustning, och renovräkning har kallats såväl ”social utrensning” som ”att införa marknadshyror, bakvägen”. Även kommuners egna bolag renovräker, och i det här samtalet diskuterar Janne Bagge (hyresgäst i kommunala stiftelsen Signalisten, Solna) och Maria Jonson (hyresgäst i allmännyttiga Uppsalahem) sina erfarenheter av att ta strid mot sin egen kommun, för rätten att bo kvar i sitt hem. Samtalsledare är Åse Richard, ordförande i föreningen Alla Ska Kunna Bo Kvar.

14.00-14.45 Rapport inifrån Hembla Helvetet
Ort till Ort
Ilhan Kellecioglu

15-16 Kampanjen Nej Till Marknadshyra
Utvärdering av delsegrar och nya hot. Hur går vi vidare?

16-17 Öppet Rum för eftersnack

Söndag 10 oktober

10.00-10.05 Välkomna till Bostadsvrålets andra dag!

10.05-10.35 Den orättvisa rättvisan
Verbal Förlag
Dominika Polanska & Håkan Axén

10.40-11.25 Bostadsmanifestet. 22 krav för framtidens hem
Crush med vänner
Irene Molina, Dominika Polanska, Martin Grander
Samtalsledare: Carina Listerborn

11.30-12.00 Förebyggande arbete mot diskriminering av boende i Malmö.
Malmö mot diskriminering testar att arbeta strukturellt och förebyggande mot bostadsdiskriminering, i samverkan med forskaren Emil Pull vid Malmö universitet.
Långsiktiga målet är att diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder också ska omfatta bostadsmarknaden. Vi berättar om hur vi arbetar och vill gärna höra er input – vad ska vi tänka på?
Deltagare: Melinda och Ana Marega och Emil Pull

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.45 Kan vi bygga städer och bostadsområden som är tillgängliga för alla?
Funkisrätt Sverige
Välkommen till en diskussion om hur vi kan minska bostadssegregationen genom att bygga bostäder som redan från början är tillgängliga för alla.
Vår utgångspunkt är principen om universell utformning, som handlar om att utforma flexibla samhällslösningar som kan möta den stora variationen av behov hos olika individer i samhället.
Om framtidens bostäder och bostadsområden utformas utifrån den här principen kan vi ta steg i riktning mot ett hållbart samhälle, där ingen behöver lämnas utanför eller tvingas leva med diskriminerande särlösningar. Men vad behövs för att visionen ska bli verklighet?
Medverkande:
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Emil Erdtman, doktorand, Certec, Lunds universitet
Tor Gustafsson, kommunikatör, Funktionsrätt Sverige


Diana Chafik, Emil Erdman, Tor Gustavsson

14.00-14.45 Berlin exproprierar en kvarts miljon hyresrätter
Aktivister från Deutsche Wohnen & Co Enteignen berättar om Berlins kamp mot höga hyror.

15.00-15.45 Kampanjen Frys Hyran!
Allt åt Alla

16.00-17.00 Hur når vi målet om Frysta Hyror?
Gemensam diskussion
Samtalsledare: Alla Åt Alla.

Rulla till toppen
Bostadsvrålet