Stockholm 2019

Tack!

Tack till alla medverkande och besökare i Husby och Hökarängen! Det var en helg av inspirerande och tankeväckande samtal med utgångspunkt i bostaden som rättighet med aktivister, forskare och boende som delade med sig av sina historier och arbete. Bostadsvrålet 2019 dokumenterades till stora delar med ljud. Alla programpunkter på stora scenen spelades in och finns nu tillgängliga här på sidan tillsammans med ett antal intervjuer med deltagare. Fullständigt program och beskrivning av de olika programpunkterna finns längre ner på sidan.

Lyssna!

Här kan du lyssna på några av höjdpunkterna i programmet från Bostadsvrålet 2019. Vi har också intervjuat deltagare och ett antal politiker.

Hyresgästorganisering kring förra sekelskiftet

Föreläsning med Hannes Rolf, historieforskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Nyanländ =bostadslös?

Paneldiskussion med Mahmood Rezaie (Ung i Sverige), Elin Blomberg (Länsstyrelsen i Stockholm), Sara Hadfy Högström (Refugees Welcome Housing Sweden) och Kijan Karimi (Stadsmissionen Uppsala)

Internationell utblick: Toronto, London & Madrid

Tre presentationen med Ashleigh Doherty och Cole Webber (Parkdale Organize, Toronto), Theodor Born (London Renters Union), Laura Barrio och Tom Youngman (Coordinadora de Vivienda de Madrid)

Finansialisering

Gustav Severin Ingman, doktorand i Ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, förklarar kortfattat begreppet finansialisering

Topplistan – för en verkningsfull bostadspolitisk agenda

Presentation av Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen och Ola Palmgren, Hyresgästföreningen

Intro Konstall C + Husby och Hökarängens stadsdelsråd

Per Hasselberg presenterar Konsthall C:s historia och berättar om de medborgardrivna stadsdelsråden i Husby och Hökarängen.

Bostaden som mänsklig rättighet – hur når vi dit?

Panelsamtal med Marie Linder (Hyresgästföreningen), Mona Haghgou Strindberg (jurist), Carina Listerborn (professor Malmö universitet) och Emma Ringqvist (moderator från Jagvillhabostad.nu)

Om en ökande bostadsojämlikhet

Föreläsning med Carina Listerborn (professor Malmö universitet)

Framgångssagor från verkligheten

Tre presentationer med Lena Jarlöv (Hogslätts Vänboende), Mietshäuser Syndikat och Ahmed Salawda (Egnahemsfabriken)

Gör motstånd mot ombildning & utförsäljning!

Samtal mellan Fredrik Cerha (Hökarängen mot ombildning), Cicci Herrström (Rågsved mot ombildning), Ida Gulbrandsen (Bagarmossen mot ombildning) och Sandra Mandell (Husby mot ombildning)

Striden om hyresrätten – offensiv mot Januariavtalet

Medverkande: Kristofer Lundberg (ordförande Hyresgästföreningen i Västra Sverige) och Sara Juaniquina Svensson (ordförande i Norra Rannebergens lokala Hyresgästförening)

Intervjuer med deltagare

Amanda Fröler ställde några snabba frågor till deltagare på Bostadsvrålet (Åse Richard, Mona Haghgou Strindberg, Carina Listerborn, Arne Johansson, Cole Webber, Hannes Rolf m.fl.) om förväntningar på dagarna och om vilken bostadsfråga de tycker är mest aktuell

Intervju med Cecilia Obermüller (mp)

Cecilia Obermüller är ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och gruppledare i stadsbyggnadsnämnden för Miljöpartiet. Hon berättar om varför Miljöpartiet stöttar ombildningarna av hyresrätter i Stockholm och vad de gör för att förenkla ungas bostadssituation. Obermüller avslöjar också sin syn på industrialiserade bostäder som Snabba hus. Intervjuad av Emma Ringqvist.

Intervju med Jan Valeskog (s)

Jan Valeskog är oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna. I intervju berättar han om hur Socialdemokraterna tycker att bostadssituationen ska lösas för unga och hur bostadsbyggande går  ihop med klimatutmaningarna.. Valeskog oroar sig över allt färre byggstarter och att det är viktigt att inte bara prioritera små lägenheter med investeringsstödet. Intervjuad av Emma Ringqvist.

Intervju med Clara Lindblom (v)

Clara Lindblom är oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad. I intervjun ger hon sin syn på motivationen bakom ombildningarna och varför det är negativt för stadens ekonomi att sälja ut hyresrätter. Hon berättar även vad som är den viktigaste frågan för oppositionen och att det måste förtätas mer i alla områden, även där motståndet är stort. Intervjuad av Emma Ringqvist.

Intervju med Peter Backlund (l)

Peter Backlund är fritidspolitiker för liberalerna. Ombildningarna av hyresrätter genomförs för att fler ska kunna äga sina bostäder och för att minska stadens skuldsättning, enligt Peter Backlund. Han berättar även om vilken bostadspolitik han önskar av staten och att stockholmshusen och industriellt byggande är en del av lösning för bostäder som folk har råd med. Intervjuad av Emma Ringqvist.

Varmt välkommen till Bostadsvrålet 2019!

Sedan starten 2014 har Bostadsvrålet kommit att bli en mötesplats för den bostadsaktivistiska rörelsen. Till vardags driver vi våra lokala kamper och sakfrågor. Nu samlas vi för två intensiva dagar då vi lär vi oss av varandras erfarenheter, om bostadspolitik och vi ställer krav! I år gästas Bostadsvrålet av intressanta forskare, internationella bostadsaktivister och vi visar den omtalade filmen PUSH.

Alla har rätt till ett tryggt boende! Trots detta är bostadsfrågan politiskt försummad. Vi befinner oss i en brinnande bostadsnöd där många människor har svårt att klara sin vardag och saknar den grundläggande trygghet som hemmet utgör.

Bostadsminister Per Bolund, vi vill se en konkret handlingsplan! Det är samhällets ansvar att säkerställa en fungerande bostadsförsörjning. Det står inskrivet i den svenska regeringsformen och i FN:s mänskliga rättigheter.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Hoten växer och blir allt fler. I takt med ökade inkomstklyftor och subventioner av det ägda boendet, ökar bostadsojämlikheten mellan grupper i samhället. Utländska och svenska renovräkningsentreprenörer tillåts härja fritt, och höjer hyrorna som de vill. Ansvariga politiker har drivit igenom marknadshyra inom nyproduktion och på andrahandsmarknaden.

Hur långt ska det gå innan Sverige är tillbaka i en bostadsnöd där boende återigen, likt för 100 år sedan eller i dagens Spanien, tvingas organisera hyresstrejker och ockupationer? Detta är några av de brännande frågor som vi kommer diskutera under Bostadsvrålet.

Tillsammans kan vi skapa ett tryck så starkt att rätten till bostad inte längre kan ignoreras. Ditt engagemang i bostadsfrågan är viktigare än någonsin!

Hitta till Bostadsvrålet

Folkets Husby, Edvard griegsgången 16
Konsthall C Cigarrvägen 14, Unga Kontoret Pepparvägen 1

Program

Fredag 27/9 Folkets Husby

Gratis bio: PUSH – 18.30

Medverkande: I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör i bostadsfrågor, Leilani Farha, i hennes arbete. Filmen visas i samarbete med Doc Lounge Impact Hub och Hyresgästföreningen Järva (92 min, svensk undertext)

Filmen visas även lördag 28/9

En av Bostadsvrålets höjdpunkter är denna mycket viktiga film som beskriver den globala trend som pågår med en massiv finansialisering av bostadsmarknaden. Kapitalbolag köper upp stora hyresbestånd med syfte att kraftigt höja hyrorna, vilket tvingar människor till hemlöshet. Denna affärsmodell har på senare tid även blivit populär i Sverige bland fastighetsbolag som Hembla (ägt av Blackstone och som figurerar i filmen), Rikshem, Stena Fastigheter, Victoria Park, Ikano Bostad och Akelius. Fortfarande dröjer de politiska partierna i Sverige med att sätta stopp för detta barbari.

Lördag 28/9 Folkets Husby

Frukost (gratis) – kl 9.00-10.00

Introduktion Bostadsvrålet – 9.45 Stora salen

Hyresgästorganisering kring förra sekelskiftet – 10.00-10.30 Stora salen

Medverkande: Hannes Rolf, historieforskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Under andra halvan av 1800-talet urbaniserades Sverige snabbt och kraftigt. I takt med samhällets snabba omdaning förändrades också de sociala systemen och nya gemenskaper växte fram. När de klassiska folkrörelserna växte fram gjordes också försök att organisera hyresgäster i egna organisationer, hyresgästföreningar. Dessa organisationer visade till en början upp stor mångfald vad gäller social sammansättning, politisk inriktning och verksamhetsområden. Föreningarna ägnade sig åt alltifrån kooperativa projekt till direkt aktion i form av blockader och hyresstrejker. Den här perioden, innan hyresgäströrelsens organisationer fick fastare former, är intressant på många sätt och kan förhoppningsvis tjäna som inspiration för dagens bostadsaktivister på den snabbt föränderliga bostadsmarknaden av idag.

Migrantarbetare och kampen för bostäder, förr och nu – 10.30-11.00 Stora salen

Medverkande: Lucas Poy, historieforskare, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

OBS! Presentationen hålls på engelska

At the beginning of the 20th century, New York and Buenos Aires were vibrant cities, with a cosmopolitan and mostly migrant workforce. Poy will be linking these processes with the current situation in so many metropoles, where migrants are confronted with repressive measures that prevent them from entering the country, but also to find accommodation in their places of destination. Housing prices, housing scarcity, housing difficulties are a very important factor of concern for many migrant workers and their families, nowadays.

Norra Järva Stadsdelsråd har ordet – 11.00-11.45 Rummet

Medverkande: Arne Johansson, Houria Bzioui och Mats Leander från Norra Järva Stadsdelsråd

Husby – en historia av lokal mobilisering för rätten till en god bostad och boendemiljö. Vad kan vi lära oss av ortens kamphistoria alltifrån Järvalyftet och protesterna mot D. Carnegie/Hembla till kampen för att rädda det gröna Järvafältet?

Nyanländ = bostadslös? – 11.00-11.45 Stora salen

Medverkande: Mahmood Rezaie, Ung i Sverige, Elin Blomberg, Länsstyrelsen i Stockholm, Sara Hadfy Högström, Refugees Welcome Housing Sweden och Kijan Karimi, Stadsmissionen Uppsala

Många immigranter har gemensamt att de ofta hamnar i en utsatt boendesituation, även om karaktären på situationen skiljer sig åt för exempelvis ensamkommande unga, personer med uppehållstillstånd eller personer som lever i papperslöshet. När samhället svikit har civilsamhället tagit ett stort ansvar för att skapa lösningar för gruppen. I den politiska debatten ställs ofta gruppens rätt till en trygg bostad mot andra gruppers, såsom unga eller pensionärer. I ett panelsamtal som belyser immigranters särskilt utsatta bostadssituation diskuteras dagens situation, lösningar som civilsamhällets organisationer erbjuder samt vilka lösningar som behövs på en strukturell nivå för att säkerställa gruppens rätt till en trygg bostad.

Lunch – 11.45-12.30

Internationell utblick – 12.30-13.15 Stora salen

Vi är oerhört glada över våra internationella gäster som kommer berätta om sina lokala kamper i Toronto, Madrid och London.

OBS! Presentationerna hålls på engelska

Parkdale Organize, Toronto

Medverkande: Ashleigh Doherty och Cole Webber parkdaleorganize.ca

Capital’s renewed drive to profit from real estate has precipitated the multiplication of organizing initiatives around tenancy. In Toronto’s Parkdale neighbourhood, social dislocation results from, among other conditions, the consolidation of rental housing by firms and investors pursuing a strategy of “repositioning”. Meanwhile Parkdale Organize neighbourhood group have created the conditions for working-class self-organization against displacement, including a high-profile, district-wide rent strike involving hundreds of tenants in 2017.

Organising private renters and migrant workers, London

Medverkande: Theodor Born, London Renters Union

In this presentation Theodor Born talks about the prospects and challenges around organising as private renters in London, and political issues involved in organising precarious migrant workers who are often renting in less formalised arrangements. Born gives an overview of London Renters Union, and offer a framework for thinking about the ideological resources, organising, and spatial strategies they have drawn upon – mobilising the private renter subject in a site of social reproduction beyond the workplace, and adopting social movement union and community organising strategies.

Coordinadora de Vivienda de Madrid, Madrid

Medverkande: Laura Barrio och Tom Youngman, författare till boken “La Vivienda No Es Delito” (Housing is not a crime) och aktiva i  Coordinadora de Vivienda de Madrid (Madrid Housing Coordination Assembly)

There have been over 700 000 evictions in Spain since the crash in 2008. A militant grassroots housing network, the PAH, has risen in response. In the first six months of 2019 the PAH confronted police and bailiffs to resist 583 evictions across Spain, successfully stopping 536 of them. The flipside to evictions is the rise in squatting: between 2008 and 2015 the rate of squatting in Madrid increased eightfold, with an estimated 20 000 people moving into squatted flats in Madrid 2015.

Hur studenterna tog kontroll över studentbostadsmarknaden – 13.30-14.45 Rummet

Medverkande: Oskar M Wiik, ordförande SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation

För snart hundra år sedan fick studenterna i Stockholm nog. Studentantalet i regionen började öka men tak över huvudet fick de vara utan. Stockholms studenter och studentkårer slog sig ihop för att möta bostadsbristen, vilket vi gjort sedan dess. Hör om dåtidens, samtidens och framtidens segrar och utmaningar för en bättre studietid ur studenternas perspektiv.

PUSH – en dokumentär om den nya, obeboeliga staden – 13.30-15.00 Stora salen

Medverkande: I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör i bostadsfrågor, Leilani Farha, i hennes arbete. Filmen visas i samarbete med Doc Lounge Impact Hub (92 min, svensk undertext)

En av Bostadsvrålets höjdpunkter är denna mycket viktiga film som beskriver den globala trend som pågår med en massiv finansialisering av bostadsmarknaden. Kapitalbolag köper upp stora hyresbestånd med syfte att kraftigt höja hyrorna, vilket tvingar människor till hemlöshet. Denna affärsmodell har på senare tid även blivit populär i Sverige bland fastighetsbolag som Hembla (ägt av Blackstone och som figurerar i filmen), Rikshem, Stena Fastigheter, Victoria Park, Ikano Bostad och Akelius. Fortfarande dröjer de politiska partierna i Sverige med att sätta stopp för detta barbari. Filmen följs av panelsamtal och rundvandring i Husby där Hembla äger drygt 1500 bostäder.

Samtalspanel PUSH – 15.00-15.45 Stora salen

Medverkande: Ashleigh Doherty och Cole Webber från Parkdale Organize, Gustav Severin Ingman, doktorand i Ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, Ann-Margrethe Livh, Hyresgästföreningen Järva och Melody Farshin, moderator

Solidaritet i praktiken – Socialt center i Husby – 15.00-15.45 Rummet

Medverkande: Medlemmar i Socialt center i Husby

Det sociala centret i Husby bygger på idén om praktisk solidaritet. På plats i Folkets Husby finns varje tisdag aktivister och jurister knutna till Ort till ort, SAC och Folkrörelsejuristerna. Tillsammans tar vi oss an frågor som rör bostad, arbete och migration m.m. Idén om solidaritet i praktiken är att inte enbart erbjuda rådgivning för den enskilde som drabbats av förtryck utan att tillsammans också försöka göra något åt problemen på ett större plan. Ort till ort har t.ex. ägnat sig åt bostadskamp länge. På senare tid har kampen handlat om de vräkningshotade nyanlända i Sundbyberg, Solna och övriga Stockholm. Ort till orts roll har varit att bistå i uppbyggandet av ett motstånd mot vräkningar, hjälpa till med resurser till demonstrationer och manifestationer samt att ge rådgivning i kampen mot hyreshöjningar och vräkningar, på både ett individuellt och kollektivt plan.

Rundvandring i Husby – finansialisering av bostaden – 16.00-16.45 (samling i entrén)

Medverkande: Arram Eckerbom, Adam Ulveson och Mathew Newton, Arkitekturrevisionen 

I Husby har Stockholms stad i två omgångar sålt allmännyttiga bostäder till olika privata fastighetsbolag. Totalt såldes ca. 1500 bostäder eller en tredjedel av lägenheterna i Husby. Idag ägs samtliga dessa efter flera ägarbyten av det internationella finansbolaget Blackstones svenska dotterbolag Hembla (tidigare D Carnegie). Det här har fått effekter för både förvaltning och hyresnivåer. Hur ser bestånden ut idag drygt 20 år efter den ursprungliga försäljningen? Vi tar en promenad runt Husby och tittar på historien och nutiden.

Hur får vi en samhällstillvänd bostadspolitik i folkflertalets intresse? – 16.00-16.45 Rummet

Medverkande: Anders Nordström, tidigare journalist och sakkunnig på regeringskansliet, en av författarna till kampanjen Totalrenovera Sverige och Janne Hägglöf, Momentum Stockholm.

Sverige behöver bostäder som alla har råd med. För detta anser vi inom Momentum att Sverige behöver ett statligt byggbolag med ett samhälleligt uppdrag. Anders Nordström kommer att prata om hur detta mål kan finansieras. Janne Hägglöf kommer att prata om behovet av att skapa ett samhällstryck för denna fråga och diskutera med deltagarna i Bostadsvrålet om möjligheterna och metoderna för detta.

Topplistan – för en verkningsfull bostadspolitisk agenda – 17.00-17.45 Stora salen

Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen och Ola Palmgren, Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är Sveriges största medlemsorganisation för boende, och har de senaste åren tagit fram en mängd viktiga rapporter i bostadsfrågan. Nu kommer Hyresgästföreningen presentera sin topplista med konkreta politiska åtgärder för en bostadspolitik värdig namnet. Efter presentationen kommer en fristående panel kommentera och diskutera förslagen vidare. Finns det möjlighet att skapa större uppslutning kring en gemensam agenda tillsammans med den bostadsaktivistiska rörelsen?

Bostadsrättslig rådgivning med Sociala centret i Husby – under dagen i foajén

Jurister från Sociala centret i Husby kommer att bemanna ett rådgivningsbord.

Politikerfika – under dagen i foajén

Bostadsvrålet arrangerar politikerfika där du som medborgare och engagerad i bostadsfrågan får möjlighet att samtala med en lokalpolitiker på tu man hand över en kopp kaffe.

kl 13 Cecilia Obermüller, Miljöpartiet

Bostadspolitisk pub i Kista – kvällen

Vi fortsätter umgänge och samtal på restaurang Saravanaa Bhavan, på promenadavstånd från Folkets Husby. Adressen är Kista torg 3.

Söndag 29/9 Hökarängen

Frukost kl 9.00-10.00

Hökarängens stadsdelsråd och Konsthall C – 9.30-10.00 Konsthall C

Medverkande: Per Hasselberg, Hökarängens stadsdelsråd och Konsthall C

Per Hasselberg, initiativtagare till Konsthall C och vice ordförande i Hökarängens stadsdelsråd, berättar om områdets och konsthallens historia, stadsdelsrådets arbete och hur allt hänger samman med vem som tillåts leva och verka i staden.

Om en ökande bostadsojämlikhet – 10.00-10.45 Konsthall C

Medverkande: Carina Listerborn, professor vid Malmö universitet.

Carina Listerborn presenterar boken Bostadsojämlikhet – röster om bostadsnöden (Premiss förlag) som bygger på ett femtiotal berättelser om hur bostadsmarknaden fungerar i praktiken och om de svårigheter som människor möter på en allt hårdare bostadsmarknad. Det är således inte en generell bostadsbrist utan det råder också en bostadsojämlikhet. Den ojämlika fördelningen av tillgång till bostäder förstärker den sociala polariseringen för framtida generationer.

Vad gör bostadsojämlikheten med oss? – 11.00-11.45 Unga Kontoret

Medverkande: Carina Listerborn, professor vid Malmö universitet, Namo Marouf, Kvinnors Byggforum m.fl.

Inspirerade av boken Bostadsojämlikhet, delar vi med oss av olika absurda berättelser av att ha, leta och sakna bostad. Tillsammans med författaren Carina Listerborn diskuterar vi hur denna ojämlikhet påverkar våra liv och hur det påverkar vårt samhälle.

Gör motstånd mot ombildning & utförsäljning! – 11.00-11.45 Konsthall C

Medverkande: Fredrik Cerha, Hökarängen mot ombildning, Cicci Herrström, Rågsved mot ombildning, Ida Gulbrandsen, Bagarmossen mot ombildning och Sandra Mandell, Husby mot ombildning.

I elva Stockholmsområden där politikerna har öppnat upp för ombildningar organiserar vi hyresgäster oss för att stoppa dem. För många är det tredje gången vi behöver försvara våra hem från grannars vinstintresse och oseriösa konsulter. Nätverket Rädda hyresrätterna samlar grupper och personer som jobbar för ett bättre hyresboende i Stockholm. Hör oss berätta om vad vi gör och varför det är viktigt att rädda Stockholms allmännytta.

Lunch – 11.45-12.30

Renovräkt – Hyresvärdars maktspel och hur du tar striden! – 12.30-13.15 Unga Kontoret

Medverkande: Åse Richard, Dominika Polanska och Sarah Degerhammar – alla författarna till boken Renovräkt!

Välkommen på en workshop om renovräkning, och om hur hyresrättsinnehavare idag gör motstånd för att slippa tvingas flytta från sina hem. Renovräkning = renovering + vräkning, det vill säga att hyran höjs så pass kraftigt efter en renovering, att den som bor där inte har råd att bo kvar.

Under workshopen går författarna till handboken Renovräkt – hyresvärdars maktspel och hur du tar striden! igenom de olika härskartekniker fastighetsägare i Sverige idag använder mot sina hyresrättsinnehavare. Handboken lyfter även fram  strategier som boende på olika håll använt för att göra motstånd, och under workshopen kommer vi jobba för att vidareutveckla dessa (och andra) sätt att ifrågasätta och sätta emot när fastighetsvärden försöker renovräka bort folk.

Handboken bygger på flera års aktivism och forskning kring renovräkning.

Framgångssagor från verkligheten – 12.30-13.15 Konsthall C

Hogslätts Vänboende

Medverkande: Lena Jarlöv, projektledare Hogslätts Vänboende

Huset blev klart i juni 2018. Det ägs av en kooperativ hyresrättsförening, som genomförde bygget i egen regi. Det ligger i Gerlesborg i Tanums kommun och innehåller 12 lägenheter. Lena Jarlöv kommer att berätta kort om processen, finansieringen och genomförandet. Några avgörande faktorer.

Mietshäuser Syndikat

Medverkande: Bostadsvrålet håller presentationen då Mietshäuser Syndikat tyvärr inte har möjlighet närvara på plats

Mietshäuser Syndikat är en medlemsdriven organisation som aktivt köper upp fastigheter och omvandlar dem till kooperativa hyresrätter. Mietshäuser använder en finansiering som till stor del bygger på direktlån från privatpersoner, så kallad crowdinvest, och att äldre projekt stöttar nya. Organisationen vilar på tre pelare: självorganisering, solidaritet och “neutralisering av fastighet”. Med detta menas att förvärvade fastigheter inte kan säljas vidare och att hyresnivåer styrs av självkostnad. Idag bor över 3000 medlemmar i deras ca 140 fastigheter runt om i Tyskland, och liknande initiativ startas upp i Österrike, Spanien och Nederländerna.

Egnahemsfabriken Tjörn

Medverkande: Ahmed Salawda, en av Egnahemsfabrikens grundare och hörnstenar.

Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus. Målet är att öppna fler vägar till egna hem åt fler och att etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn. Projektet har initierats av civilsamhället med stöd av Tjörns kommun och byggs upp av oss som bor här, tillsammans. Egnahemsfabriken är öppen för alla och tillhör alla. En möjlighet att hjälpa andra eller att hjälpa sig själv till en bostad.

Striden om hyresrätten – offensiv mot Januariavtalet – 13.30-14.15 Konsthall C

Medverkande: Kristofer Lundberg ordförande i stridbara Hyresgästföreningen i Västra Sverige och Sara Juaniquina Svensson, ordförande i Norra Rannebergens lokala Hyresgästförening

Under detta pass kommer vi diskutera de hot och försämringar som hyresrätten kommit under, såsom exempelvis högerpolitiska krav om marknadshyra. Hur kan vi som bostadsrörelse mobilisera mot dessa hot? Genom offensiv kamp har Hyresgästföreningen i Västra Sverige stoppat ombildningar och utförsäljningar, lyckats driva igenom kommunalisering av 900 lägenheter, vunnit 0-alternativ vid renovering och mobilisera hyresgästkollektivet till massiva möten, demonstrationer och aktionsgrupper. De har byggt en kamporganisation med mångfald och bredd, nu står de i frontlinjen i kampen mot marknadshyra och Januariavtalet.

The Displacement Crisis in New York City: Surviving Environmental and Economic Instability  – kl 13.30-14.00 Unga Kontoret

Medverkande: Aurash Khawarzad, The City University of New York, Pratt Institute, AAK Press

OBS! Programpunkten hålls på engelska

In this session Aurash Khawarzad will be present his work as an urban planner in New York City. For the past five years he has been combining artistic practice and scientific research to develop comprehensive plans for resisting gentrification and reclaiming nature in the City’s most critical areas.  He will discuss the recent impacts of climate change on the East Coast of the US, and local movements in NYC for building new economies and new infrastructures that can protect against the rampant appropriation of land for luxury development. Khawarzad will also give some information on what is happening on the housing market in New York in relation to new restrictions taking place. You can see his work at www.aakpress.com.

Bostaden som mänsklig rättighet – hur når vi dit? – 14.30-15.15 Konsthall C

Medverkande: Marie Linder, Hyresgästföreningen, Mona Haghgou Strindberg, jurist, Carina Listerborn, professor Malmö universitet och Emma Ringqvist, moderator från Jagvillhabostad.nu

Rätten till bostad är enligt lag en mänsklig rättighet. Mot det har flera års bostadsbrist lett till trångboddhet, osäkra andrahandskontrakt och ofrivilligt hemmaboende. Hur ska vi definiera rätten till bostad? Hur kan en ny social bostadspolitik lösa problemen – och går den att drivas i vinstsyfte?

The right to the city! – 14.30-15.15 Unga Kontoret

Medverkande: mediehuset Fanzingo

OBS! Programpunkten hålls på engelska

Who has the right to the city? Who gets to tell about it? Who can change it and how? – a seminar about media activism and social and political change. We will show short films made by young filmmakers and have an interactive discussion with activists and the audience.

Uppsamling – hur går vi vidare? – 15.30-16.30 Konsthall C

Medverkande: Alla som deltagit och lyssnat under helgen är välkomna att delta

Som avslutning på helgens Bostadsvrål samlas alla medverkande, arrangörer, volontärer och publik och summerar helgen. Vad har vi lärt oss, vilka är de viktigaste frågorna att prioritera och hur kan vi arbeta vidare som gemensam rörelse?

Politikerfika – under dagen i Tvättstugan

Bostadsvrålet arrangerar politikerfika där du som medborgare och engagerad i bostadsfrågan får möjlighet att samtala med en lokalpolitiker på tu man hand över en kopp kaffe.

kl 10 Clara Lindblom, Vänsterpartiet
kl 11.30 Peter Backlind, Liberalerna
kl 13, Jan Valeskog, Socialdemokraterna

Medverkande grupper

Jagvillhabostad.nu, Alla ska kunna bo kvar, Kvinnors Byggforum, Norra Järva Stadsdelsråd, Hyresgästföreningen – Riksförbundet, Stadsmissionen Uppsala, Nätverket Rädda Hyresrätterna genom Bagarmossen, Husby, Rågsved och Hökarängen mot ombildning, Hogslätts vänboende, Mietshäuser Syndikat, Hyresgästföreningen Västra Sverige, Momentum, SSCO, Arkitekturrevisionen, Socialt Center Husby dvs Ort till Ort, Rörelsejuristerna och SAC Syndikalisterna, Hyresgästföreningen Järva, Fanzingo, Hökarängens Stadsdelsråd, Ung i Sverige, Refugees Welcome Housing Sweden, London Renters Union, Coordinadora de Vivienda de Madrid och Parkdale Organize.

Konferencier: Melody Farshin (lördag) och Daniel Carlenfors (söndag)

I samarbete med Folkets Husby, Konsthall C, Unga Kontoret, Doc Lounge Impact Hub och ABF Stockholm.Rulla till toppen
Bostadsvrålet