Om Bostadsvrålet

Om Bostadsvrålet

Bostadsvrålet är en nationell plattform där vi gemensamt för fram de boendes perspektiv. Tillsammans lär vi oss av varandras erfarenheter, om bostadspolitik och vi ställer krav! Till Bostadsvrålet bjuder vi också in intressanta forskare och detta år kommer vi gästas av internationella bostadsaktivister som berättar om sin kamp.

Bostadsvrålet ordnas i år för 6:e gången sedan starten 2014. Tidigare år har Bostadsvrålet arrangerats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå – och är nu åter i Stockholm 2019.

Detta år arrangeras Bostadsvrålet bl.a. av Jagvillhabostad.nu, Kvinnors Byggforum, Arkitekturrevisionen och Alla ska kunna bo kvar. Bostadsvrålet arrangeras av boende och bostadslösa, och vi är partipolitiskt obundna.

Välkomstfilm till första Bostadsvrålet

Inför det första Bostadsvrålet i Tensta 2014 gjordes den här välkomstfilmen. Den är på många sätt relevant även idag.


Rulla till toppen
Bostadsvrålet