Om Bostadsvrålet

Om Bostadsvrålet

Bostadsvrålet är en nationell plattform där vi gemensamt för fram de boendes perspektiv. Tillsammans lär vi oss av varandras erfarenheter, om bostadspolitik och vi ställer krav! Till Bostadsvrålet bjuder vi också in intressanta forskare och detta år kommer vi gästas av internationella bostadsaktivister som berättar om sin kamp.

Bostadsvrålet ordnas i år för 7:e gången sedan starten 2014. Tidigare år har Bostadsvrålet arrangerats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå – och är i år digitalt via zoom.

I år arrangeras Bostadsvrålet av ABF Sörmland, Allt åt alla GBG, Alla ska kunna bo kvar, Kvinnors Byggforum och Hållbar Levande Stad.
Bostadsvrålet arrangeras av boende och bostadslösa, och vi är partipolitiskt obundna.

Välkomstfilm till första Bostadsvrålet

Inför det första Bostadsvrålet i Tensta 2014 gjordes den här välkomstfilmen. Den är på många sätt relevant även idag.


Rulla till toppen
Bostadsvrålet